Sākums | Ieiet |

Par klasifikatoru katalogu

Klasifikatoru pārvaldības modulis ir e-pakalpojumu un IVIS iekšējo klasifikatoru uzturēšanas modulis.


Šobrīd klasifikatoru katalogā ir:
  • Reģistrēto klasifikatoru skaits: 34
  • Reģistrēto jēdzienu skaits: 9835
  • Reģistrēto īpašību skaits: 45145Jaunākie jēdzieni

Identifikators 
Nosaukums 
Klasifikatora nosaukums 
Modificēts (Descending)
0010000 RīgaAdministratīvās teritorijas17.12.2019 7:58:02
SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuIestāžu un struktūrvienību veidi17.12.2019 7:58:02
MIN Valsts pārvaldes iestādeIestāžu un struktūrvienību veidi11.12.2019 8:57:26
PAP PašvaldībaIestāžu un struktūrvienību veidi11.12.2019 8:51:39
AS Akciju sabiedrībaIestāžu un struktūrvienību veidi10.12.2019 8:10:26
Informācij­as sistēmas pakalp. Tehnoloģis­ka pakalpojum­a veids, kas ietver ar Informācij­as sistēmām saistītas darbības.VIRSIS terminu vārdnīca21.11.2019 15:41:18
Pakalpojum­u kopuma turētājs Iestāde, kas īsteno IKT pārvaldību IKT pakalpojum­u kopumam.VIRSIS terminu vārdnīca21.11.2019 15:40:37
Pakalpojum­u kopuma vadītājs Iestādes norīkots darbinieks­, kas īsteno IKT pārvaldību visiem iestādes pārziņā esošiem IKT pakalpojum­iem.VIRSIS terminu vārdnīca21.11.2019 15:39:53
Citas programmat­ūras pakalp. Tehnoloģis­ka pakalpojum­a veids, kas ietver ar citu programmat­ūru saistītas darbības.VIRSIS terminu vārdnīca21.11.2019 15:38:45
BAE vadītājs Iestādes norīkots darbinieks­, kas īsteno IKT pārvaldību konkrētam BAE.VIRSIS terminu vārdnīca21.11.2019 15:37:30