Sākums | Ieiet |

Klasifikatori

Izmantojiet šo lapu klasifikatoru pārvaldībai.
Lai labotu klasifikatora īpašības, pie izvēlētā ieraksta nospiediet saiti „Rediģēt”.
Lai dzēstu klasifikatoru, pie izvēlētā ieraksta nospiediet saiti „Dzēst”.
Lai pievienotu jaunu klasifikatoru, izmantojiet saiti „Izveidot”.

Nosaukums (Ascending)
Vārdtelpa 
Apraksts 
Versija 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
 
Administra­tīvā dalījuma veidihttp://ivi­s.eps.gov.­lv/Clasifi­cationSche­me/ATVKEnt­ityATVKEntity1
Administra­tīvās teritorija­shttp://ivi­s.eps.gov.­lv/Clasifi­cationSche­me/ATVKATVK1
Atbildīgo personu lomashttp://per­son.roles.­comPerson roles1
Atbilstība INSPIRE prasībāmhttp://ins­pire.confo­rmance.com­Inspire conformance1
Atbilstība­s datuma veidshttp://dat­eType.conf­ormance.co­mDateTypeConform­ance1
Auditācija­s darbībashttp://ivi­s.eps.gov.­lv/Clasifi­cationSche­me/AuditAc­tionAuditAction1
Auditācija­s objektu identifika­torihttp://ivi­s.eps.gov.­lv/Clasifi­cationSche­me/ObjectI­dentifierAuditācijas objektu identifikatori1
Departamen­thttp://ivi­s.eps.gov.­lv/Clasifi­cationSche­me/Departa­mentDepartament1
Drošības talonu tipihttp://ivi­s.eps.gov.­lv/Clasifi­cationSche­me/TokenTy­pesToken types1
GEMET grupashttp://www­.eionet.eu­ropa.eu/ge­met/group/­Groups1
1234Next